Home to home

Program dla posiadaczy modeli samochodu i40 polegający na bezpłatnym odbiorze lub dostarczeniu auta przed lub po naprawie gwarancyjnej/przeglądzie.

 

Szczegóły programu:

 

1. Dojazd do klienta - 2 propozycje:

 

- odbiór samochodu do naprawy gwarancyjnej lub przeglądu;

 

- odbiór samochodu z opcją samochodu zastępczego w celu naprawy gwarancyjnej lub przeglądu.(samochód użyczony na preferencyjnych warunkach)

 

2. Rejestracja zgłoszenia klienta do programu Home-to Home. Formularz dostępny na I-Hip.

 

3. Przygotowanie formularza przyjęcia do naprawy gwarancyjnej/przeglądu.

 

4. Dojazd pracownika stacji do klienta. Uzyskanie podpisu klienta na zleceniu naprawy gwarancyjnej/przeglądu.

 

5. Odbiór samochodu od klienta. (pozostawienie samochodu zastępczego – opcja)

 

6. Naprawa samochodu.

 

7. Dostarczenie samochodu do klienta . Odbiór samochodu zastępczego.

 

Obszar obowiązywania programu Home-to Home:

 

20 km lub 20 min. w obrębie Autoryzowanej Stacji Obsługi.

 

 

 

Uwaga!

 

Usługa ,,Home-to Home” może być wykonana tylko raz w roku