Ubezpieczenie? Tylko u nas.

W kwestii produktów ubezpieczeniowych podjęliśmy współpracę z renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Naszymi partnerami są:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

 

ERGO Hestia S.A.

Ul.Hestii 1

81-731 Sopot

 

Pakiety ubezpieczeniowe dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

• Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów

• Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)

• Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)

• Zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai

• Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.

• Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu

• Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

• Ubezpieczenie Car Assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni)

• Ubezpieczenie Zielona karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym

• Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)

 

Zapraszamy do kontaktu